Klimatstrategi för åren 2021-2030

2021-11-19

Klimatstrategi för åren 2021-2030

Fem av Ekorosks medlemskommuner Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre har skapat en gemensam klimatstrategi för åren 2021-2030. Ekorosk deltog i utvecklingsarbetet när det gäller avfallshanteringen.

Fokus i klimatstrategin har inte bara varit att ta fram och genomföra lämpliga och effektiva åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, utan också att tänka igenom på vilka andra sätt regionen kan bli mer klimatsmart och hållbar.

Klimatstrategin är en färdplan för hur regionen ställer om till ett samhälle som är mer hållbart och klimatsmart

– där landsbygd och stad samverkar

– där cirkulär ekonomi blir det nya normala

– där transporterna sker på ett hållbart sätt

– där jordbruket kan fungera som föregångare

– där avfallshanteringen är ordnad med minsta möjliga negativa inverkan på klimatet och

– där man främjar närproducerade livsmedel samt lokalproducerad förnybar energi, lokala råvaror, produkter och tjänster.  

Du kan bekanta dig med strategin på Concordias hemsida.