Kom med och lär dig cirkulär design

2023-03-17

Kom med och lär dig cirkulär design

Projektet DeCiDe (Developing Circular Design) vid yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Ekorosk en Design sprint. Det vill säga en workshop om hållbar produktutveckling för företag och studerande. Design sprinten ordnas torsdag 23.3 kl. 13-17 och fredag 24.3 kl. 9-17.

Vi bekantar oss med principerna kring hållbar produktutveckling och affärsutveckling med fokus på produktutveckling och utveckling av materialströmmar inom det egna företaget eller med exempel från Ekorosk.

För att en produkt ska vara hållbar ur miljösynvinkel måste man redan i design- och utvecklingsskedet ta i beaktande vad som sker med den när den blir till avfall. När man tar en produkt ur bruk är det möjligt att producera en ny produkt eller råvara av den mera effektivt och förmånligt, om man tänkt på det redan i designskedet.   

När och var: torsdag 23.3 kl. 13-17 och fredag 24.3 kl. 9-17 vid Rosenlund i Jakobstad

Anmälan: per e-post idabritta.petrelius@novia.fi eller per telefon GSM 050 462 5414