Lämna in gamla mediciner till apoteket

2019-07-04

Lämna in gamla mediciner till apoteket

Gamla mediciner är farligt avfall och de ska föras till apoteket.

Apoteken tar emot gamla mediciner och läkemedel gratis, du kan även föra febertermometrar som innehåller kvicksilver sprutor och nålar dit. Du får inte tömma mediciner i avloppet eller lägga det med annat avfall. Tomma förpackningar kan du föra till ekopunkten, sortera dem enligt material. Kartonglådor lägger du i kärlet för kartongförpackningar, glasförpackningar i kärlet för glasförpackningar och plastförpackningar i kärlet för plastförpackningar. 

Cirkulärkraft Finlands video om hantering av gamla mediciner 

Så här lämnar du in läkemedel till apoteket:

– Lämna in läkemedelsavfallet i originalförpackningen. Kartongförpackningen behöver inte lämnas in.
– Avlägsna personuppgifterna från förpackningarna med tanke på dataskyddet.
– Förpacka läkemedlen i en genomskinlig påse.
– Förvara jod- och bromhaltiga läkemedel och cytostatika separat från annat läkemedelsavfall. Dessa läkemedel kräver separat tilläggshantering och får därför inte blandas med andra läkemedel.
– Förpacka nålar och sprutor i en ogenomtränglig förpackning, såsom en tom saftflaska eller ett plastkärl med lock.
– Förpacka kvicksilvertermometrar åtskilt från läkemedelsavfall och informera apotekspersonalen om produkterna.
– Om en kvicksilvertermometer har gått sönder ska du vara särskilt försiktig och lägga kvicksilverresterna i en tät burk.

Observera detta!

– Övriga vårdprodukter som säljs på apoteken, såsom kosttillskott och vitaminer, räknas inte som läkemedelsavfall och sorteras enligt material.
– Trasiga digitala febertermometrar räknas som el- och elektronikavfall.