Menföre flyttar tömningar

2020-05-07

Menföre flyttar tömningar

Menföret flyttar tömningarna av fritidsbostädernas kärl för bio- och energiavfall i Karleby på Kåtölandet i Öja och Lemurvägen samt Friisvägen i Kelviå den här veckan.

Vägarna var i så dåligt skick att sopbilen inte kom fram. Nästa tömningsrunda körs i nästa vecka.

Man får inte lämna bio- och energiavfall på marken bredvid kärlen. Om fritidsbostädernas kärl är fulla, ta hem avfallet istället eller för det till nästa insamlingspunkt för fritidsbostäderna. Det här är en tillfällig lösning tills stugvägarna tål tung trafik igen.