Minska mängden energiavfall – För kartong- och plastförpackningar till ekopunkten

2019-02-05

Minska mängden energiavfall – För kartong- och plastförpackningar till ekopunkten

Kartonki-_ja_muovipakkausten_Rinki_piste_Rinki_punkt_for_kartong_och_plastforpackningar.jpg

När hushållet sorterar kartong- och plastförpackningar skilt och för dem till ekopunkten minskar mängden energiavfall.

Det här innebär att hushållet kan minska antalet tömningar för energiavfallskärlet genom att förlänga intervallet mellan tömningarna till 4 eller 8 veckor. Då sparar du pengar, eftersom antalet tömnings- och behandlingsavgifter minskar. Meddela din avfallstransportör om du vill ha 4 veckor mellan tömningarna av energiavfallet. För 8 veckors tömningsintervall måste du lämna in en anhållan om till Österbottens avfallsnämnd. 

Plastförpackningar tas emot vid följande punkter på Ekorosks område:

Karleby
Heinolasvängen vid K-Citymarket och Prismasvägen vid Prisma. 

Jakobstad
Fabriksgatan vid K-Citymarket

Evijärvi
Återvinningsstationen på Kärritie 8

Kauhava
Kauppatie 65 vid S-Market

Kaustby
Kappelintie vid S-Market

Kronoby
Kronobyvägen 9 vid brandstationen

Larsmo
Kackurvägen vid S-Market

Nykarleby
Kvarnvägen 24 vid K-Supermarket

Pedersöre
Vasavägen 8 vid före detta Holmviks verkstad i Bennäs

Vetil
Återvinningsstationen på Äijäpatintie 8

Kartongförpackningar kan du föra till 84 ekopunkter runt om Ekorosks område.