Minska risken att bioavfallet fryser fast i sopkärlet

2019-01-31

Minska risken att bioavfallet fryser fast i sopkärlet

På basis av feedback från avfallstransportörerna vill Ekorosk påminna hushållen om, att bioavfallet ska packas i en soppåse av plast eller papper (på max 30l) innan det läggs i soptunnan.

Det är inte tillåtet att hälla bioavfallet rakt i bioavfallskärlet. Ekorosk vill också påminna om att bionedbrytbara plastpåsar inte är tillåtna, eftersom de bildar klumpar i processen vid biogasanläggningen.

Du kan motverka att bioavfallspåsen fryser fast i kärlet på vintern med bland annat dessa knep:
• Packa bioavfallet i en plastkasse, den fastnar inte lika lätt i soptunnan som en papperspåse. 
• Låt bioavfallspåsen stå ute i kölden en kort stund innan du lägger den i bioavfallskärlet.
• Lägg en dagstidning i botten av bioavfallskärlet. Pappret bryts ner i rötningsprocessen tillsammans med bioavfallet och stör inte processen.

Det är lättare för chauffören att tömma sopkärlen som du skottar bort snön runt dem, så att de inte fryser fast. Riskerna för arbetsolyckor ökar när chauffören måste kämpa för att kunna flytta dem till sopbilen för tömning. Kom även ihåg att sopkärlen ska stå tillsammans på en insamlingsplats som är lättillgänglig för sopbilen. Sopbilen ska obehindrat och säkert kunna köra fram till en plats som ligger högst 10 meter från sopkärlen.