Möjligheterna att återvinna material ökar så småningom

2022-02-25

Möjligheterna att återvinna material ökar så småningom

Kartong-, plast och glasförpackningar samt metall kan numera återvinnas som material allt effektivare. Det är alltså förnuftigt att öka insamlingen av material som går att återvinna på de ställen där det kommer mycket sådant, det vill säga bostadsbolagen. Därför ökade kraven på att samla in de här materialen separat när avfallslagen förnyades och den nya avfallsordningen kom i slutet av förra året.   

Bostadsbolag med fem eller fler bostäder ska ha skilda insamlingskärl för kartong-, plast och glasförpackningar samt metall från och med juli nästa år 2023. Utvecklingen från avfall till material är ett steg mot cirkulär ekonomi och bort från allt slöseri. Ju effektivare materialet cirkulerar desto mera jungfruligt material sparar vi.

För mera information klicka på länken nedan.