Nätenkät om sorteringssymboler på förpackningar

2022-06-14

Nätenkät om sorteringssymboler på förpackningar

Önskar du tydligare märkningar för sortering av avfall? Förorsakar sorteringssymboler på förpackningar besvär?

Enhetliga märkningar av avfallsslag har tagits i bruk i de andra nordiska länderna under de senaste åren. Svara på enkäten och berätta din åsikt om märkningar och önskemål om sorteringsanvisningar på produktförpackningar i framtiden.

Det tar under 10 minuter att svara på enkäten. Informationen som samlas in utnyttjas för planering av märkningar i framtiden.

Enkäten genomförs av de kommunala avfallsbolagen i Finland tillsammans med paraplyorganisationen Cirkulärkraft Finland r.f. KIVO.

Bland alla som svarar lottas ut två påshållare av Everyday Design för sortering av avfallet hemma (värde 70€/st.). Delta i enkäten och vinn!

Svara på enkäten på svenska via länken nedan.