Olycksfallsdagen 13.11.2020

2020-11-13

Olycksfallsdagen 13.11.2020

Inga mer trick, idag är det den nationella olyckfallsdagen och vi vill påminna om hur man hanterar farligt avfall på ett tryggt sätt.

  1. Förvara farligt avfall i sin ursprungliga förpackning. Tänk på att livsmedelsförpackningar inte är avsedda för förvaring av farligt avfall. Innehållet kan fräta sönder förpackningen.
  2. Om du måste byta förpackning för ett farligt ämne, ska du märka den nya förpackningen väl, så alla förstår vad den innehåller.

Det går inte att blanda olika typer av farligt avfall. Kemikalierna kan reagera sinsemellan och orsaka brandfara. Innehållsförteckningen på förpackningen avgör i vilket kärl du ska lägga ämnet i lagret för farligt avfall på återvinningsstationen. Vår personal kan ge anvisningar om hur du ska hantera farligt avfall, när det kommer in i originalförpackning eller i en tydligt märkt förpackning.