Planteringsjord till salu

2024-05-07

Planteringsjord till salu

Vi har planteringsjord till salu vid Jakobstads återvinningsstation. Planteringsjorden säljs under stationens öppettider med självbetjäning. En släpvagn med jord kostar 15 € och du skyfflar på den själv. Du betalar med bankkort i vår betalterminal, ingen kontant betalning.

Jorden har producerats av rötningsresten från Österbottens biogas, som blandas med risflis och komposteras i cirka ett år. Sen förädlas den till planteringsjord genom siktning och blandas med bland annat sand och kalk. Prover har tagits på jorden för laboratorieanalyser och den uppfyller de krav som Livsmedelsverket och Grönmiljöförbundet ställer på planteringsjord.