Plastinsamlingskärl finns nu i alla kommuner på Ekorosks område

2019-02-07

Plastinsamlingskärl finns nu i alla kommuner på Ekorosks område

Eko_muovijate_varjolla_1032.jpg

Nu har även Larsmo och Kaustby fått sina insamlingskärl för plastförpackningar. Det här betyder att alla kommuner på Ekorosks område har åtminstone en mottagningspunkt för plastförpackningar.

De nya punkterna för plastförpackningar finns på Kackurvägen vid S-Market i Larsmo och på Kappelintie vid S-Market i Kaustby. 
– Det är glädjande att det äntligen finns en plastinsamlingspunkt i varje kommun på området eftersom de är efterlängtade, säger Michael Östman, vd på Ekorosk.

Sedan tidigare så finns plastinsamlingspunkter i Jakobstad på Fabriksgatan vid K-Citymarket, i Karleby på Heinolasvängen vid K-Citymarket och på Prismasvägen vid Prisma, i Kauhava centrum på Kauppatie 65 vid S-Market, i Kronoby centrum på Kronobyvägen 9 vid brandstationen, i Nykarleby på Kvarnvägen 24 vid K-Supermarket och i Pedersöre på Vasavägen 8 vid före detta Holmviks verkstad i Bennäs. 

Ekorosk har placerat ut två kompletterande plastinsamlingspunkter på återvinningsstationerna i Evijärvi på Kärritie 8 och i Vetil på Äijäpatintie 8. 

Insamlingspunkterna för plastförpackningar upprätthålls av Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab. Det är handelns och industrins företag som ska verkställa producentansvaret för förpackningar.