Produktionen av nya varor skapar avfallsströmmar

2019-11-18

Produktionen av nya varor skapar avfallsströmmar

När man producerar en ny vara uppstår avfallsströmmar, som är helt osynliga för konsumenten.

Den här veckan lägger vi fokus på detta, eftersom det är den europeiska temaveckan Europa minskar avfallet.