Rekordmånga besök på återvinningsstationerna

2022-01-05

Rekordmånga besök på återvinningsstationerna

År 2021 hade Ekorosk rekordmånga besök på återvinningsstationerna. Under året som gick gjorde hushållen 306 658 besök på återvinningsstationerna. Det vill säga varje hushåll besökte återvinningsstationen i snitt knappt 6 gånger under året.

Aldrig tidigare har hushållen besökt återvinningsstationen så flitigt som under fjolåret. Ekorosk har fortfarande flest besök per capita i Finland, med siffror som motsvarar besökarmängderna i Sverige.

Vi fakturerar inget när hushållen besöker återvinningsstationerna, de finansieras istället via den månatliga fasta avgiften. Det här gör att tröskeln att besöka oss blir låg och avfallet går till återvinning via oss i stället för att hamna i naturen, konstaterar Ekorosks vd Michael Östman.

Ekorosk har varit ensam i Finland med principen om att hushållen får besöka återvinningsstationen avgiftsfritt så ofta man önskar.