Returnera batterierna på rätt sätt

2022-03-10

Returnera batterierna på rätt sätt

Ibland finns det plastförpackningar i batteriinsamlingen men de hör inte hit. Plastpåsarna fyller upp insamlingskärlet och kan orsaka brandfara på grund av att batterierna har en liten mängd elektrisk laddning kvar.

När du tar bort batterier ur apparaten, kom ihåg att tejpa polerna för att undvika brandrisk. Använda batterier har vanligen kvar en liten mängd elektrisk laddning och om polerna rör vid varandra, kan materialet runt omkring börja brinna. Därför för batterier till insamlingen utan plastpåse, förpackning eller omslag. Du ska helst lägga batterierna enskilt.

Du kan föra använda batterier och ackumulatorer till ekopunkter, återvinningstationen och alla butiker som säljer batterier och ackumulatorer. Vid ekopunkterna tar vi emot bara förpackningsmaterial så för annat avfall till återvinningsstationen.

Du hittar ekopunkterna på länken nedan.