Så här läser du Ekorosks faktura

2019-01-18

Så här läser du Ekorosks faktura

Ekorosks faktura består av Ekorosks fasta månadsavgift, behandlingsavgiften för bio- och energiavfallet, samt avfallstransportörens tömningsavgift för en del kunder. En del avfallstransportörer fakturerar tömningsavgiften själva, i sådana fall framkommer endast den fasta avgiften och behandlingsavgiften på Ekorosks faktura, medan tömningsavgiften framkommer på avfallstransportörens faktura. 

Ekorosk-fakturamall.jpg