Seminarium kring materialflöden och symbios

2022-10-12

Seminarium kring materialflöden och symbios

Idag 12.10. ordnas seminarium kring materialflöden och symbios – Ekorosk är också med!

Spillmaterial uppkommer som en naturlig del av produktionsprocessen, och det kan vara utmanande att förstå hur och vart det skulle kunna användas vidare. För att anpassa sig till en ny marknad med ett ökande fokus på hållbarhet erbjuder cirkulär design konkreta riktlinjer för hur du kan rusta din verksamhet för nya marknadskrav, samtidigt som du sparar både pengar och resurser.

Cirkulär design handlar om att hitta nya sätt att förlänga en produkts livscykel, fånga upp värdefullt material innan det går förlorat och utveckla nya ekosystem och infrastrukturer som kan stötta upp denna förändring.

Vi är med i evenemanget och berättar om Ekorosks roll i den cirkulära ekonomin. Evenemanget arrangeras i Jakobstad i Campus Allegro.