Sommarstugornas kärl för bio- och energiavfall i bruk nu

2019-05-10

Sommarstugornas kärl för bio- och energiavfall i bruk nu

Mokkiastia_Villakarl.jpg

Sommaren är på kommande, nu när Ekorosk har tagit i bruk kärlen för sommarstugornas bio- och energiavfall.

Avfallskärlen för fritidsbostäder är avsedda endast för bio- och energiavfall från fritidsbosättningen. Avfallet sorteras så att bioavfallet läggs i kärlet för bioavfall och energiavfallet i kärlet för energiavfall.

Endast bio- och energiavfall

Man får inte föra annat avfall till fritidsbostädernas insamlingsplatser. Sommargäster har full tillgång till alla Ekorosks ekopunkter och återvinningsstationer, dit man får föra allt annat avfall. 

Om kärlen missbrukas ber vi invånarna meddela oss per e-post info@ekorosk.fi eller per telefon 06 781 4500. Ju fortare vi får information desto fortare kan vi reagera.