Sommarstugornas sopkärl är ett vårtecken

2020-05-15

Sommarstugornas sopkärl är ett vårtecken

Där står de igen, sommarstugornas sopkärl, ett säkert vårtecken, nu börjar sommaren!

Ekorosks bio- och energiavfallskärl betjänar fritidsbosättningen från början av maj till slutet av september. I kärlen för bio- och energiavfall ska du lägga endast sorterat hushållsavfall i soppåsar som är högst 30 liter. Allt övrigt avfall ska du föra till ekopunkten och återvinningsstationen, som står till förfogande även för fritidsbosättningen.

Du får inte lämna sopsäckar eller annat skrymmande avfall vid fritidsbosättningens insamlingspunkter, eftersom det tar utrymme som är till för bio- och energiavfall. När sommarstugornas kärl för bio- och energiavfall missbrukas fylls de fortare än beräknat och orsakar nedskräpning.

Nedskräpning är skadligt för hälsan och miljön. När vi sorterar avfallet rätt skyddar vi oss själva och miljön.