Sommarstugornas sopkärl är i bruk igen

2022-05-13

Sommarstugornas sopkärl är i bruk igen

Snart är det sommar och det betyder att kärlen för sommarstugornas bio- och energiavfall nu är i bruk.

Ekorosks bio- och energiavfallskärl betjänar fritidsbosättningen från början av maj till slutet av september. I kärlen ska du lägga endast hushållsavfall som är sorterat i bio- och energiavfall. Allt övrigt avfall ska du föra till ekopunkterna och återvinningsstationerna som också är tillgängliga för fritidsbosättningen.

Ifall kärlen är fulla, behöver städning eller om du märker nåt annat problem, vänligen meddela oss per e-post info@ekorosk.fi eller per telefon 06 781 4500 på vardagar kl. 8-15.45. Ju fortare vi får information desto fortare kan vi reagera.

På länken nedan hittar du också en elektronisk blankett för att anmäla om någonting är fel.