Sortera läkemedelsavfall rätt

2022-09-29

Sortera läkemedelsavfall rätt

Gamla mediciner och läkemedel som blivit överlopps samt nålar och sprutor ska alltid föras till apoteket. Tomma förpackningar sorteras i stället enligt material. Sortera läkemedelsavfall rätt:

  • Gamla mediciner och läkemedel som blivit överlopps: till apoteket. Packa dem i en genomskinlig plastpåse.
  • Nålar och sprutor: till apoteket. Packa dem i en ogenomtränglig förpackning, t.ex. en plastflaska.
  • Tryckförpackningar för läkemedel: plastinsamlingen.
  • Tomma och rena plastförpackningar som läkemedelsburkar och vitamintuber: plastinsamlingen.
  • Tomma inhalatorer och insulinpennor utan nål: energiavfallet. OBS! Om insulinpennas nål inte går att ta bort ska hela pennan till apoteket.
  • Glasförpackningar som tomma hostmedicinsflaskor: glasinsamlingen. Korken sorteras enligt material antingen till metall eller plast.
  • Metallförpackningar som tuber för salva: metallinsamlingen. Korken sorteras enligt material.
  • Använda hemmatest för coronavirus: energiavfallet. Kartongförpackningen kan du sortera i kartong.
  • Droppslang och stomipåse: deponiavfallet.

Läkemedelsavfall måste sorteras rätt eftersom läkemedel och nålar förorsakar fara för miljön och hälsan när de hamnar i fel plats. Tomma förpackningar är inte farliga, därför behöver man inte föra dem till apoteket.

Mera sorteringstips hittar du på länken nedan.