Sortering av fyrverkeripjäser och nödraketer

2022-01-14

Sortering av fyrverkeripjäser och nödraketer

Fyrverkerier kan vara fina, men de skräpar ner ganska mycket. Skräpet ska städas bort, och använda fyrverkerier kan inte läggas i energiavfallet för att de kan innehålla rester av krut. Det samma gäller använda nödraketer.

Använda fyrverkeripjäser förs till återvinningsstationen där de läggs i containern för deponiavfall. Det här gäller också använda nödraketer, handbloss och röksignaler. Gamla och oanvända fyrverkeripjäser, nödraketer, handbloss och röksignaler returneras i första hand till försäljaren och i andra hand till myndigheterna. Du kan också förvara en liten mängd fyrverkeripjäser hemma på en trygg och sval plats långt från alla elapparater.