Sortering av hemmatest för coronavirus

2022-02-11

Sortering av hemmatest för coronavirus

Hemmatester för coronaviruset har blivit vardagsmat för många av oss just nu, och ett använt test måste sorteras, som allt annat skräp.

Sortera en använt test så här:

  • Kartongförpackningen i kartonginsamlingen
  • Bruksanvisningen och testdelarna samt plastförpackningarna i energiavfallet

Tänk på din egen och andras hälsa och tvätta händerna, när du har sorterat ett använt test enligt våra anvisningar. Ta hand om varandra!

Fler sorteringstips hittar du i avfallsordlistan, som finns under fliken Sortering på hemsidan.