Sortering vid bygget

2019-07-31

Sortering vid bygget

Det lönar sig att börja sortera genast när man börjar bygga.

Byggavfall ska sorteras väl så att det är möjligt att återvinna. Det är dessutom lätt att tömma ett lass som väl sorterat vid återvinningsstationen. Lass som hushållen själva för till stationen tas emot utan avgift.

Att sortera noggrant medför också rena inbesparingar för byggföretag, eftersom avfallslass som levereras av ett företag är avgiftsbelagda och dyrast är osorterat avfall. 

Större mängder avfall förs direkt till avfallsanläggningen i Pirilö i Jakobstad eller till avfallsstationen i Storkohmo i Karleby. Bytesflak och transport kan beställas av en avfallstransportör. Mottagningen av bytesflak med sorterat avfall är förmånligare än osorterat avfall. Därför lönar det sig att använda flera sopkärl eller ett bytesflak med mellanväggar som håller olika avfallstyper åtskilda. 

Lajittele_rakennusjatteesi_Sortera_ditt_byggavfall.jpg