Sorteringen tar inte semester

2022-07-28

Sorteringen tar inte semester

Sorteringen tar inte semester – du tar väl hand om sorteringen även på sommaren!

Ekorosk upprätthåller insamlingspunkter för fritidsbostäder dit villabor kan föra sorterat energi- och bioavfall. Också på villan lönar det sig dock att sortera förpackningar så gått det går i stället för att bränna dem eftersom när till exempel PVC-plast brinner, lossnar det farliga gaser. På vårt område finns det flertals ekopunkter som villaborna också får använda. Genom sortering får vi materialet i cirkulation!

Därtill underlättar rena insamlingspunkter sorteringen. Ifall du lägger märke till något problem vid fritidsbostädernas insamlingspunkter, kan du kontakta oss via den elektroniska kundbetjäningen på vår hemsida, per e-post info@ekorosk.fi eller ring tfn. 06 781 4500 på vardagar kl. 8-15.45.

Vi fortsätter att sortera tillsammans!