Svarstiden på enkäten för bostadsbolagen förlängs

2022-08-23

Svarstiden på enkäten för bostadsbolagen förlängs

Ekorosk skickade ut en enkät till bostadsbolagen i början av juli, som gäller de sopkärl som bostadsbolagen har idag och deras skick, endast en fjärdedel av bolagen har svarat. Därför förlänger Ekorosk svarstiden med två veckor till fredag 2.9 och hoppas att bolagen svarar.

Enkäten görs för att underlätta övergången till insamling av förpackningsmaterial från alla bostadsbolag med fem eller fler bostäder från och med juli 2023. Vi vill att övergången ska ske så smidigt som möjligt för alla parter och därför ber vi att bostadsbolagen svarar. Disponenten eller den person som sköter bostadsbolagets ärenden kan fylla i enkäten som finns på Ekorosks hemsida, länk nedan:

Insamling av förpackningsmaterial från alla bostadsbolag med fem eller fler bostäder startar i juli 2023 på grund av att avfallslagen kräver att de ska ha insamlingskärl för förpackningar av kartong, plast, glas och metall.