Tack för att du besöker stationen

2023-02-10

Tack för att du besöker stationen

Stort tack till dig som besöker återvinningsstationen och sorterar ditt avfall år efter år! Förra året hade vi 282 653 besökare på återvinningsstationerna och vi har fortfarande flest besök per capita i Finland. Hushållen får föra avfall till återvinningsstationerna utan kostnader vilket sänker tröskeln att besöka oss.

Du hittar återvinningsstationernas öppettider på länken nedan. Välkommen till våra stationer också i år!

Sorteringsanvisningarna hittar du på länken nedan.

Vi fortsätter att sortera tillsammans!