Temaveckan Europa minskar avfallet börjar idag

2022-11-19

Temaveckan Europa minskar avfallet börjar idag

Idag börjar temaveckan Europa minskar avfallet och i år ligger fokus på textiler. Textil- och klädindustrin är en av världens mest förorenande industrier och dess miljö- och klimatpåverkan är stor. Förutom klädindustrin har också konsumenterna möjlighet att påverka industrins utveckling mot hållbarare vanor. Att minska mängden textilavfall ska vara vårt gemensamma mål.