Underlätta avfallstransportörens arbete på vintern

2024-01-31

Underlätta avfallstransportörens arbete på vintern

Ibland är det väldigt kallt, sen kommer det mycket snö och plötsligt har vi plusgrader. Vädret på vintern förorsakar problem för avfallstransportörer. Kom ihåg följande saker så underlättar det avfallstransportörens arbete:

  • Skotta bort snö runt soptunnorna och vid vägen så att avfallstransportören kan tömma kärlen. Rensa också locken från snö och is.
  • Sanda vägen.
  • Ifall kärlets innehåll har frusit fast så försök få loss det frusna avfallet till exempel med en sopborste före tömningen.

Tack!