Uppvaktning

2024-03-13

Uppvaktning

Hipp hurra för Börje som tjänstgjort i 10 år på Ekorosk och dessutom fyllt jämna år. Samtidigt uppvaktades arbetstagarna Tommy och Toni som fyllt jämna år. Toni saknas på bilden. Våra varmaste gratulationer! 💐