Vad är avlagda textiler?

2022-11-21

Vad är avlagda textiler?

Avlagda textiler – vad är det för nåt? Avlagda textiler är det senaste avfallsslaget för vilket det snart kommer att finnas insamlingsställen över hela landet. Just nu pågår temaveckan Europa minskar avfallet som fäster uppmärksamhet vid ansvarsfull textilkonsumtion och återvinning av textiler.

En ansvarsfull konsument skaffar textiler som tål att användas en längre tid. Hen cirkulerar textiler som inte används längre men ännu är användbara. Avlagda textiler innebär textiler som inte går att använda mera, men som går att materialåtervinna när de är rena och torra. Resten av textilavfallet går att utnyttja som energi, dvs. det ska sorteras som energiavfall.

Insamlingen av avlagda textiler börjar på Ekorosks område från och med 1.1.2023 på återvinningsstationerna.