Vårens insamling av lantbruksplaster

2023-04-17

Vårens insamling av lantbruksplaster

Det är igen dags att städa bort lantbruksplasten! Vi ordnar vårens insamling av lantbruksplaster för gårdar på Ekorosks område i maj. Sorterad lantbruksplast cirkulerar som råvara.

Anmäl dig till insamlingen senast fredag 5.5. till telefonnummer 06 781 4523.

Lantbruksplast finns av olika slag och färger. Varje kvalitet måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. Sortera balplasten i vit och färgad. Färgad plast = svart, gul, grön och rosa. Om du gör det redan när balen eller säcken öppnas så sparar du både tid, arbete och pengar.

Hantera plasten så att vit hålls skilt från färgad plast. Se också till att den hålls så torr och ren som möjligt, det håller kostnaderna nere (prisklass 1). Den får inte innehålla främmande föremål såsom järn, jord, grus eller gammalt ensilage.

Plast som hanteras rätt förblir ren och kan därmed materialåtervinnas i högre utsträckning.

Insamlingens prisklasser

  • Endast vit eller färgad balplast i skilda hopar innehåller minimalt med foderrester,

 150€/30 min. + moms, (går till återvinning som råvara)

  • Blandad balplast vit och färgad samt storsäckar, AIV-plast, kartong och en del foderrester

 200€/30 min. + moms, (kräver maskinell sortering, går till återvinning)

  • Balplast allt blandat vitt och färgat, AIV-plast, småsäckar, kanistrar, kartong, nät, band, samt en större mängd foderrester

275 €/30 min. + moms, (går till förbränning) 

Säckar, nät och kanistrar påverkar inte prisklass 1 och 2 om de är förpackade skilt i storsäckar.

Obs! Prisklassen bestäms i samband med avhämtningen.