Vart för jag avlagda textiler?

2022-11-24

Vart för jag avlagda textiler?

Kampanjveckan Europa minskar avfallet pågår som bäst och nu är det dags att lära sig sortera ett nytt avfallsslag, avlagda textiler. För att soptunnan där hemma inte ska bli sprängfull🗑️🚮, ska du sälja eller donera användbara textiler till återbruk. Obrukbara, tvättade textiler 👖🧣👗 duger till råvara för nytt material, när du för dem till insamlingen. Ekorosks återvinningstationer får insamlingskärl för avlagda textiler i januari. Kolla var närmaste återvinningstation ligger via länken.