Vi söker controller

2022-04-01

Vi söker controller

Ab Ekorosk Oy är ett avfallshanteringsbolag som betjänar 124 000 invånare. Omsättningen inom koncernen uppgår till ca 15 miljoner euro och personalstyrkan till ca 40 personer. Företaget verkar inom 10 kommuner och huvudkontoret ligger i Jakobstad.

Dina uppgifter

I din roll ingår att bistå ekonomichefen effektivt och självständigt i rapportering och uppföljning, samt intern kontroll. Uppdraget inbegriper flera olika administrativa kontorsuppgifter.

Din profil

Du är positiv, driftig, motiverad, ansvarsfull, noggrann, analysförmåga, har förståelse för ekonomiska samband, samt har samarbetsförmåga. Du kommunicerar flytande både muntligt och skriftligt på finska och svenska. Vi förutsätter lämplig examen, ekonom eller motsvarande.

Sänd din fria ansökan och CV jämte löneanspråk senast 22.4.2022 till ekonomichef Kennet Nyman, kennet.nyman@ekorosk.fi, tfn 050 511 1402.