Vi söker en stationsskötare till Kauhava fram till 31.3.2021

2019-09-02

Vi söker en stationsskötare till Kauhava fram till 31.3.2021

Ab Ekorosk är ett avfallshanteringsbolag som betjänar 124 000 invånare. Omsättningen inom koncernen uppgår till ca 14 miljoner euro och personalstyrkan till ca 40 personer. Företaget verkar inom 10 kommuner och huvudkontoret ligger i Jakobstad.

Dina uppgifter

Som stationsskötare bemöter du kunderna på återvinningsstationen på ett sakligt och positivt sätt både när du betjänar dem och ger sorteringsråd. Det leder till att kunderna får en positiv bild av besöket på återvinningsstationen och att avfallet sorteras på rätt sätt. Du arbetar deltid 60 %. Din arbetsplats kan variera mellan återvinningsstationerna i Kauhava området. 

Din profil

Du är initiativrik, tjänstvillig, har ett gott humör och hugger i när det behövs med en kundorienterat synsätt. Du har en yrkesexamen och erfarenhet av kundbetjäning. Du kan arbeta både självständigt och i team. Du har goda muntliga kunskaper i finska. 

Vi erbjuder

En intressant arbetsplats hos en föregångare inom avfallsbranschen.

Vår driftschef Tommy Nordström ger tilläggsuppgifter per telefon 040 547 9718. Skicka in en fritt formulerad ansökan och CV senast 13.9.2019 till adressen tommy.nordstrom@ekorosk.fi med rubriken “asemanhoitaja”.