Vi söker inhoppare till återvinningsstationerna

2019-09-30

Vi söker inhoppare till återvinningsstationerna

Du kommer på jobb med kort varsel när vi behöver en stationsskötare på någon av Ekorosks 23 återvinningsstationer.

Du är redo att jobba också kvällar och veckoslut, endera ensam eller som del av stationsskötarteamet. 

Som stationsskötare bemöter du kunderna på återvinningsstationen på ett sakligt och positivt sätt. Du ger kunderna sorteringsråd, betjänar dem och bistår med att lasta av avfallet på svenska eller finska. Det leder till att kunderna får en positiv bild av besöket på återvinningsstationen och att avfallet sorteras på rätt sätt.

Ab Ekorosk Oy är ett avfallshanteringsbolag som betjänar 124 000 invånare. Omsättningen inom koncernen uppgår till ca 14 miljoner euro och personalstyrkan till ca 40 personer. Företaget verkar inom 10 kommuner och huvudkontoret ligger i Jakobstad.

Tilläggsuppgifter ger driftchef Tommy Nordström, tel. 040 547 9718. Sänd din fritt formulerade ansökan och CV senast 11.10.2019 till adressen tommy.nordstrom@ekorosk.fi med rubriken “inhoppare”.