Vill du ändra dina kunduppgifter?

2019-08-08

Vill du ändra dina kunduppgifter?

Ta kontakt med Ekorosk när antalet invånare i hushållet ändrar eller om du har frågor om fakturan.

Du kan kontakta oss via e-post info@ekorosk.fi eller per telefon 06 781 4500.

När din adress ändrar eller om du vill byta sopkärl ska du ta kontakt med avfallstransportören. Avfallstransportörens kontaktuppgifter finns på Ekorosks hemsida och på avfallsfakturan.

Österbottens avfallsnämnd är myndigheten inom avfallshanteringen, ta kontakt med dem om du vill ha något undantag i avfallshanteringen, till exempel om du grundar ett gemensamt sopkärl med grannarna eller börjar kompostera ditt bioavfall. Avfallsnämndens e-postadress är info@ekoso.fi

Asiakastietojen_muuttaminen.jpg