Villakärlen vid Nisulapotten har flyttats i Karleby

2022-07-08

Villakärlen vid Nisulapotten har flyttats i Karleby

I Karleby har villakärlen vid Nisulapotten flyttats till den nya Trullövägen, eftersom största delen av trafiken går längs den i fortsättningen. Den nya insamlingspunkten finns cirka 200 meter från korsningen av Varvsvägen och nya Trullövägen mot centrum av Karleby.

I Ekorosks kärl för bio- och energiavfall ska man endast lägga sorterat bio- och energiavfall. Allt annat avfall ska föras till ekopunkterna och återvinningsstationerna, som också är till för fritidsbosättningen.

Meddela oss, om kärlen är överfulla vid insamlingspunkten, den behöver städas eller där är nåt annat problem. Du kan kontakta oss via den elektroniska kundbetjäningen på hemsidan, per e-post info@ekorosk.fi eller ring på vardagar kl. 8-15.45. Ju fortare du meddelar oss, desto fortare kan vi reagera.

Vi fortsätter att sortera tillsammans!

Hitta villornas insamlingskärl via knappen nedan