gardenwaste point

Kronoby

Adress:
Merjärvvägen 178
Lat:63.703516, Lng:23.136253

Öppethållningstider:
Måndag 11:30 - 18:00
Tredje lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Nedervetil

Adress:
Återvinningsstationen, Murickvägen 405
Lat:63.684324, Lng:23.374724

Öppethållningstider:
Tisdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Terjärv

Adress:
Bakom Teri-Hus, Vinkelvägen 2
Lat:63.551375, Lng:23.518884

Öppethållningstider:
Dagligen