gardenwaste point

Kronoby

Adress:
Merjärvvägen 178
Lat: 63.703516, Lng: 23.136253

Öppethållningstider:
Måndag 11:30 - 18:00
Tredje lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Nedervetil

Adress:
Återvinningsstationen, Murickvägen 405
Lat: 63.684324, Lng: 23.374724

Öppethållningstider:
Tisdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Terjärv

Adress:
Bakom Teri-Hus, Vinkelvägen 2
Lat: 63.551375, Lng: 23.518884

Öppethållningstider:
Dagligen

Info om trädgårdsavfallspunkter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sorteringsanvisningar

Ris och kvistar