Mitt Ekorosk

Kronoby

Kronoby återvinningsstation

Adress:
Krokforsvägen 24

Öppethållningstider:
Måndag 11:30 - 18:00
Tredje lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo@ekorosk.fi

Kronoby Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Merjärvvägen 178

Öppethållningstider:
Måndag 11:30 - 18:00
Tredje lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Ekopunkter

Kronoby
 • Brännkärr

  Adress:
  Backändavägen 202, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Gillestugan

  Adress:
  Gillestuganvägen 24, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Hopsala

  Adress:
  Hopsalavägen 1, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Hästbacka

  Adress:
  Hästbackavägen 408, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Högnabba Byagård

  Adress:
  Småböndersvägen 21, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Jeussen

  Adress:
  Åsbackavägen, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Kivjärv

  Adress:
  Kivjärvvägen 1, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Kolamby

  Adress:
  Kolamvägen 490, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Kortjärv Byagård

  Adress:
  Kortjärvvägen 376, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Kronoby Återvinningsstation

  Adress:
  Krokforsvägen 24, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Merjärv

  Adress:
  Merjärvvägen 405, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Norrby Byagård

  Adress:
  Haavistovägen 359, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Norrby Skola

  Adress:
  Skolvägen 169, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Rinki Brandstationen

  Adress:
  Norra Terjärvvägen 15, Kronoby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

 • Rinki Kronobyvägen

  Adress:
  Kronobyvägen 9,Kronoby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

 • Småbönders Handelslag

  Adress:
  Småböndersvägen 652, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Terjärv Återvinningssation

  Adress:
  Ekogränd 1, Kronoby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

Fritidsbostäder

Kronoby

Loppisar

Kronoby

Terjärv Missionsstuga

Adress:
Ringvägen 138

ÅNYO Loppis och Café

Adress:
Forsnäsgränd 13, Kronoby