Mitt Ekorosk

Nedervetil

Nedervetil återvinningsstation

Adress:
Murikvägen 405

Öppethållningstider:
Tisdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo@ekorosk.fi

Nedervetil Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Återvinningsstationen, Murickvägen 405

Öppethållningstider:
Tisdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Ekopunkter

Nedervetil
  • Rinki Murickvägen

    Adress:
    Murickvägen 1,Nedervetil

    Avfallstyper:
    Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

Fritidsbostäder

Nedervetil

Loppisar

Nedervetil