Mitt Ekorosk

Terjärv

Småbönders återvinningsstation

Adress:
Småböndersvägen 625

Öppethållningstider:
Andra lördagen i månaden 09:00 - 15:30

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo@ekorosk.fi

Terjärv återvinningsstation

Adress:
Ekogränden 1

Öppethållningstider:
Torsdag 11:30 - 18:00
Fjärde lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo@ekorosk.fi

Terjärv Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Bakom Teri-Hus, Vinkelvägen 2

Öppethållningstider:
Dagligen

Ekopunkter

Terjärv

Fritidsbostäder

Terjärv

Loppisar

Terjärv