Ab Cay Fors Åkeri Oy

Adress:
Sandbackavägen 9, 66950 Munsala

tel:
050 5624 559

Webbsida:
www.cayfors.fi

Ekokuljetus JNH Oy

Adress:
Backgärdesvägen 6, 67600 Karleby

tel:
0400-388017

Webbsida:
www.ekokuljetus.fi

Jako-Säck (Ekokuljetuskoncernen)

Adress:
Vagnsmakarevägen 12, 68600 Jakobstad

tel:
723 2444, 0400 569 002

Lassila & Tikanoja Oyj

Adress:
Strandvallsbågen 12, 67800 Karleby

tel:
010 636 5000

Webbsida:
www.lassila-tikanoja.fi

Transport P. Kronholm

Adress:
Lannäsvägen 7, 68600 Jakobstad

tel:
723 6151, 0400 631398, 0400 958414

Webbsida:
transportpkronholm.com