Asbest

Asbest

Små mängder tas emot på återvinningsstationen, större mängder transporteras separat till deponin i Storkohmo, Karleby.

Sortering

Deponiavfall

Destination

Storkohmo avfallsanläggning