Betong, större mängder

Betong, större mängder

deponin i Storkohmo, Karleby eller återvinningsstationen i Pirilö, Jakobstad

Sortering

Stenmaterial

Destination

Pirilö avfallsanläggning, Storkohmo avfallsanläggning