Diskmedelsflaska – plast

Diskmedelsflaska – plast

Sortering

Plastförpackningar

Destination

Ekopunkt med kärl för plastförpackningar, Energiavfallskärlet, Husbolagets kärl för plastförpackningar