Främmande invasiva växtarter

Främmande invasiva växtarter

Lägg hela växten med rötter och allt i en sopsäck. För sopsäcken till återvinningsstationen, och lägg den i deponiavfallet.

Sortering

Deponiavfall

Destination

Återvinningsstationen