Impregnerat trä

Impregnerat trä

Små mängder tas emot vid återvinningsstationen. Större mängder tas emot endast vid Pirilö avfallsanläggning Jakobstad och Storkohmo avfallsanläggning i Karleby.

Sortering

Farligt avfall

Destination

Pirilö avfallsanläggning, Storkohmo avfallsanläggning, Återvinningsstationen