Insulinpenna

Insulinpenna

Om nålen inte går att ta bort ska hela pennan till apoteket. Går nålen att ta loss, kan du lägga plastdelen i energiavfallet och lämna nålen till apoteket.

Sortering

Farligt avfall

Destination

Apoteket, Energiavfallskärlet