Kartong, wellpapp

Kartong, wellpapp

Sortering

Kartong

Destination

Ekopunkt med kärl för kartongförpackningar, Husbolagets kärl för kartongförpackningar, Återvinningsstationen