Kexpaket – papper, kartong

Kexpaket – papper, kartong

Sortering

Kartong

Destination

Ekopunkt med kärl för kartongförpackningar, Energiavfallskärlet, Husbolagets kärl för kartongförpackningar, Återvinningsstationen